Cenníky

Cena za poskytnuté služby je určená dohodou zmluvných strán. Intervaly, v ktorých sa pohybujú ceny najčastejšie poskytovaných služieb v mojej kancelárii (bez dane z pridanej hodnoty): cenniky

 • odplata za povinný štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky je od 3 000,00 Eur do 12 000,00 Eur;
 • odmena za poskytovanie daňového poradenstva pri dlhodobom kontrakte je od 100,00 Eur mesačne do 800,00 Eur mesačne;
 • cena za vedenie podvojného účtovníctva je od 100,00 Eur mesačne do 800,00 Eur mesačne.

Základné východiská pri tvorbe návrhu ceny podľa druhu poskytovanej služby:

Odplata za štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky:

 • hodinová sadzba štatutárneho audítora 60,00 Eur
 • minimálny počet hodín je určený usmernením Slovenskej komory audítorov a pre audítora je záväzné
 • ďalšie faktory, ktoré sa zohľadňujú pri kalkulácii odplaty, sú napr.: výška majetku a jeho štruktúra, výška výnosov, počet zamestnancov, celková úroveň vedenia účtovníctva, súčinnosť klienta pri audite.

Odmena za daňové poradenstvo:

 • hodinová sadzba daňového poradcu 60,00 Eur pri dlhodobom kontrakte
 • individuálna cena pri jednorazovom poskytnutí daňového poradenstva.

Cena za vedenie účtovníctva:

 • základná pevná paušálna odplata od 20,00 Eur mesačne plus
 • cena za položku (jeden zápis na účte hlavnej knihy) 0,80 Eur plus
 • cena za účtovnú závierku vo výške priemernej mesačnej ceny za vedenie účtovníctva.

V prípade Vášho záujmu o poskytovanie vybraného druhu služby Vám poskytnem bližšie informácie k návrhu ceny.